Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 57, pagina 5246

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over sociaaleconomische gezondheidsverschillen, te weten:

- de motie-Sap/Vendrik over verkleining van het prijsverschil tussen gezond en ongezond voedsel (22894, nr. 255);

- de motie-Sap/Vendrik over adopteren van krachtwijken door accountancyfirma's (22894, nr. 256);

- de motie-Van Gerven over wettelijke verankering van de doelstelling verkleining van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen (22894, nr. 257);

- de motie-Van Gerven over toetsing van maatregelen op sociaaleconomische gezondheidsverschillen (22894, nr. 258);

- de motie-Arib over verkleining van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (22894, nr. 259);

- de motie-Arib/Schermers over het bereiken van bevolkingsgroepen met een lage sociaaleconomische status (22894, nr. 260).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Sap/Vendrik (22894, nr. 255).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sap/Vendrik (22894, nr. 256).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (22894, nr. 257).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (22894, nr. 258).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Arib (22894, nr. 259).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Arib/Schermers (22894, nr. 260).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.