Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 57, pagina 5248

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over een actief donorregistratiesysteem, te weten:

- de motie-Van Gerven c.s. over een spoedige invoering van een systeem van actieve donorregistratie (28140, nr. 73);

- de motie-Sap c.s. over een voorstel voor een opting-outsysteem (28140, nr. 74);

- de motie-Yücel c.s. over een kabinetsreactie op het onderzoek van de Universiteit van Tilburg binnen vier weken (28140, nr. 75).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Sap c.s. (28140, nr. 74) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Van Gerven c.s. (28140, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, met uitzondering van de leden Wolbert, Kraneveldt-van der Veen, Eijsink, Dijsselbloem, Van der Veen en Laaper, GroenLinks, D66 en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Yücel c.s. (28140, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.