Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 57, pagina 5250

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over de politieke situatie rondom de besluitvorming Uruzgan, te weten:

- de motie-Kant over negatief antwoorden op het verzoek van de NAVO omtrent een nieuwe missie in Uruzgan (27925, nr. 385).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.