Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-05-2003 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20022003-3967-3968".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 28807
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2003-04-24
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 3968
Identifier h-tk-20022003-3967-3968
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 3967-3968
PS key HAN7542A23
Publicatiedatum 2003-05-08
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 66
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3967
Taal nl
Titel Stemming over een motie, ingediend bij het debat over de situatie rondom de uitbraak van vogelpest, te weten de motie-Duyvendak c.s. over een ruimhartiger opstelling bij de verstrekking van griepvaccin en/of antivirale middelen (28807, nr. 39)
Vergaderjaar 2002-2003