Aan de orde is de stemming over de brief van het Presidium inzake de tussenrapportage van de tijdelijke commissie Onderzoek integratiebeleid (28689, nr. 5).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven