Aan de orde is de stemming over de brief van het Presidium inzake het onderzoek naar de Zorguitgaven (28852, nr. 1).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven