Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 28, pagina 2011

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het wapenexportbeleid (22054, nr. 63), te weten:

- de motie-Karimi c.s. over een ad-hocvergunningsplicht (22054, nr. 68);

- de motie-Karimi over onderzoek naar de doorvoerproblematiek (22054, nr. 69);

- de motie-Van Velzen/Karimi over het land van eindbestemming (22054, nr. 70).

(Zie vergadering van 28 november 2002.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Karimi stel ik voor, haar motie (22054, nr. 68) van de agenda af te voeren en in stemming te brengen bij de stemming over de moties die eventueel bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken worden ingediend.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Karimi (22054, 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen/Karimi (22054, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze moties hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.