Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 28, pagina 2011

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

- motie-Kalsbeek c.s. over de overgang van Integratie en minderheden naar het ministerie van BZK (28600 VII, nr. 25);

- motie-Wolfsen c.s. over de afschaffing van de OZB (28600 VII, nr. 26);

- de motie-Van der Staaij/Slob over de direct gekozen burgemeester (28600 VII, nr. 31).

(Zie vergadering van 28 november 2002.)

In stemming komt de motie-Kalsbeek c.s. (28600-VII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, PvdA, D66, de ChristenUnie en SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wolfsen c.s. (28600-VII, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, Leefbaar Nederland, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Slob (28600-VII, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.