Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 28, pagina 2011

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium inzake instelling van een tijdelijke commissie Onderzoek Integratiebeleid (28689).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.