Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 28, pagina 2010

Aan de orde zijn de stemmingen over een motie, ingediend bij het debat over belastingrechtspraak, te weten:

- de motie-Van Oven c.s. over het met spoed indienen van het wetsvoorstel (28600 VI, nr. 72).

(Zie vergadering van 26 november 2002.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, Leefbaar Nederland, de ChristenUnie, de SGP, de Groep De Jong en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Oven (PvdA):

Nu de minister aanvaarding van deze motie ten stelligste had ontraden, is mijn fractie geïnteresseerd in het antwoord op de vraag hoe snel zij zal worden uitgevoerd.

De voorzitter:

Dat is een zeer goede vraagstelling, ook vallend onder het zogenoemde regime-Van Nieuwenhoven. Ik neem aan dat de nu aanwezige bewindslieden deze vraag willen doorgeleiden. Het betreft het verslag van het algemeen overleg inzake belastingrechtspraak. Voor alle zekerheid stel ik voor, ook het stenogram van dit gedeelte van de vergadering erachter aan te sturen!

Daartoe wordt besloten.