Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 28, pagina 2009-2010

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Sport, te weten:

- de motie-Verbeet/Th.C. de Graaf over het aflossen van studieschulden door het verrichten van vrijwilligerswerk (28600 XVI, nr. 31);

- de motie-Verbeet c.s. over vrijwilligerswerk door jongeren (28600 XVI, nr. 32);

- de motie-Verbeet/Rijpstra over het behalen van een scheidsrechtersdiploma door leerlingen van het voortgezet onderwijs (28600 XVI, nr. 33);

- de motie-Verbeet c.s. over de specifieke uitkering voor het bevorderen van zwemmen (28600 XVI, nr. 34);

- de motie-Rijpstra/Verbeet over de verstrekking van sporthulpmiddelen (28600 XVI, nr. 35);

- de motie-Rijpstra/Atsma over taken en verantwoordelijkheden van de sportkoepels (28600 XVI, nr. 36);

- de motie-Atsma c.s. over fiscale belemmeringen voor sportbeoefening (28600 XVI, nr. 37);

- de motie-Atsma c.s. over genetische doping (28600 XVI, nr. 38);

(Zie vergadering van 26 november 2002.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Verbeet stel ik voor, haar moties op de stukken nrs. 32 en 33 van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Verbeet/Th.C. de Graaf (28600-XVI, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verbeet c.s. (28600-XVI, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, Leefbaar Nederland, de ChristenUnie, de SGP en de Groep De Jong voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rijpstra/Verbeet (28600-XVI, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de LPF en de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rijpstra/Atsma (28600-XVI, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Atsma c.s. (28600-XVI, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, Leefbaar Nederland, de VVD en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Atsma c.s. (28600-XVI, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat is zij is aangenomen.