Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 28, pagina 2011

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen houdende het voorstel, de Raad van Cultuur advies te vragen over het Voorstel van wet van de leden Dittrich en Halsema houdende regels omtrent de vaste boekenprijs (Wet op de vaste boekenprijs) (28652, nr. 4).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig het voorstel van de commissie te besluiten en dus het advies te vragen.

Daartoe wordt besloten.