Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het asielbeleid, te weten:

- de motie-Halsema/Hoekema over een specifieke regeling voor een verblijfsvergunning (19637, nr. 657);

- de motie-Halsema over minderjarige kinderen en hun ouders (19637, nr. 658);

- de motie-De Wit over asielzoekers die langer dan 3 jaar in de opvang verbleven (19637, nr. 659);

- de motie-Albayrak c.s. over de opvang van Dublinclaimanten (19637, nr. 660);

- de motie-Albayrak c.s. over het verzet tegen het opvangen van Dublinclaimanten (19637, nr. 661);

- de motie-Wijn over intensivering van de controles aan de grens (19637, nr. 662).

(Zie vergadering van 9 april 2002.)

De voorzitter:

Er is gevraagd om de stemming over een aantal van deze moties aan te houden tot aanstaande donderdag. Ik neem aan dat daar geen bezwaar tegen bestaat.

Ik stel vast dat de stemming over de moties op de stukken nrs. 657, 658 en 659 wordt aangehouden.

In stemming komt de motie-Albayrak c.s. (19637, nr. 660).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Albayrak c.s. (19637, nr. 661).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wijn (19637, nr. 662).

De voorzitter:

De uitslag is onduidelijk. We zullen over deze motie hoofdelijk moeten stemmen.

Tegen stemmen de leden: Gortzak en De Graaf.

Vóór stemt het lid De Haan.

De voorzitter:

De regel is dat een lid stemt als zijn of haar naam wordt afgeroepen. Tot de volgende naam is afgeroepen, kan men dit altijd herstellen.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Voorzitter. Ik had mijn stem al uitgebracht.

De voorzitter:

Dat is hier niet gehoord. Ik kan daar echt niets aan doen.

Mevrouw Giskes (D66):

Ik wil mevrouw Halsema graag steunen. Wij hebben niet zozeer haar stem gehoord als wel het afroepen van haar naam, nadat de heer De Haan had gestemd.

De voorzitter:

Maar zij had nog niet gestemd. De regel die ik zojuist heb verwoord, staat al heel lang in het Reglement van orde; tot het volgende lid heeft gestemd, kun je je stem herstellen. Misschien moeten de leden wat stiller zijn, zodat wij hier kunnen horen hoe er wordt gestemd. Wij hebben hier niet gehoord dat mevrouw Halsema had gestemd.

Vóór stemmen de leden:

Hessing, Hillen, Van der Hoeven, Hofstra, Ten Hoopen, De Hoop Scheffer, Jonker, Kamp, Klein Molekamp, Van der Knaap, Van Lente, Luchtenveld, E. Meijer, Th.A.M. Meijer, Van Middelkoop, Mosterd, Niederer, Oplaat, Örgü, Passtoors, De Pater-van der Meer, Remak, Rietkerk, Rijpstra, Ross-van Dorp, Rouvoet, Schreijer-Pierik, Slob, Snijder-Hazelhoff, Van Splunter, Van der Staaij, Stellingwerf, Stroeken, De Swart, Terpstra, Udo, Te Veldhuis, Verbugt, Verburg, Verhagen, Visser-van Doorn, Van der Vlies, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, De Vries, Weekers, Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders, Van den Akker, Van Ardenne-van der Hoeven, Atsma, Van Baalen, Balemans, Balkenende, Van Beek, Van den Berg, Biesheuvel, Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok, Buijs, Van de Camp, Cherribi, Cornielje, Çörüz, Dankers, Van Dijke, Dijkstal, Van den Doel, Eurlings, Geluk en De Haan.

Tegen stemmen de leden:

Halsema, Hamer, Harrewijn, Van Heemst, Hermann, Herrebrugh, Hindriks, Van der Hoek, Hoekema, Horn, Kant, Karimi, Koenders, Kortram, Kuijper, Lambrechts, Marijnissen, Melkert, Middel, Molenaar, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oudkerk, Van Oven, Pitstra, Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Van 't Riet, Rosenmöller, Santi, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schoenmakers, Smits, Spoelman, Van der Steenhoven, Swildens-Rozendaal, Timmermans, Valk, Ter Veer, Vendrik, Verbeet, Van Vliet, M.B. Vos, Waalkens, Wagenaar, Van Walsem, De Wit, Witteveen-Hevinga, Zijlstra, Albayrak, Arib, Augusteijn-Esser, Bakker, Barth, Belinfante, Bolhuis, Van Bommel, Bussemaker, De Cloe, Crone, Depla, Dijksma, Dijsselbloem, Dittrich, Duivesteijn, Duijkers, Feenstra, Van Gent, Giskes, Gortzak en De Graaf.

De voorzitter:

Ik constateer dat 74 leden zich voor en 74 leden zich tegen deze motie verklaren.

Aangezien de stemmen staken en de vergadering niet voltallig is, zal ingevolge het tweede lid van artikel 72 van het Reglement van orde in een volgende vergadering een nieuwe stemming plaatsvinden.

Naar boven