Aan de orde is de vaststelling van het ontwerp van een profielschets Voorzitter (28285).

De voorzitter:

Ik constateer dat het ontwerp conform het voorstel van het Presidium met algemene stemmen is vastgesteld.

De vergadering wordt enige tijd geschorst.

Naar boven