Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Aanvulling van de Wet personenvervoer 2000, strekkende tot invoering van een concessiestelsel voor het personenvervoer per trein (Concessiewet personenvervoer per trein) (27216).

(Zie vergadering van 28 maart 2002.)

De voorzitter:

Ik deel mee dat mevrouw Halsema haar amendement op stuk nr. 20 intrekt.

De onderdelen A t/m D van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Hofstra (stuk nr. 28) tot invoeging van een nieuw onderdeel Da.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel E wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Eurlings (stuk nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel F wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Eurlings (stuk nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Halsema (stuk nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel G, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Halsema (stuk nr. 37), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen I en Ia worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Eurlings/Dijsselbloem (stuk nr. 22) tot invoeging van een nieuw onderdeel Ib.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De onderdelen J en K worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dijsselbloem/Eurlings (stuk nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Onderdeel L, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Dijsselbloem/Eurlings (stuk nr. 23), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Eurlings/Dijsselbloem (stuk nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de D66 tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Poppe (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Eurlings (stuk nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel M, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Eurlings/Dijssselbloem (stuk nr. 25), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel N, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Halsema (stuk nr. 18), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen O t/m Pa worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Poppe (stuk nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Hofstra c.s. (stuk nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Stellingwerf/Van den Berg (stuk nr. 36) tot invoeging van een nieuw artikel 43d.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel Pb, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Hofstra c.s. (stuk nr. 33), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen Q t/m Qe worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel R wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen S t/m X worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Dijsselbloem/Eurlings (stuk nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Hofstra (stuk nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Onderdeel Y, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Dijsselbloem/Eurlings (stuk nr. 31) en van het gewijzigde amendement-Hofstra (stuk nr. 40), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen Z t/m GG en II t/m JJ worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen III t/m VIII worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dijsselbloem (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

De beweegreden, zoals deze is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Dijsselbloem (stuk nr. 21), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel voor, de eindstemming over het wetsvoorstel aanstaande donderdag te laten plaatsvinden.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven