Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Nieuwe algemene regels over de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid en het gebruik van spoorwegen alsmede over het verkeer over spoorwegen (Spoorwegwet) (27482).

(Zie vergadering van 28 maart 2002.)

De voorzitter:

Mevrouw Halsema trekt het amendement op stuk nr. 25 in; de heer Hofstra trekt het amendement op stuk nr. 62 in.

In stemming komt het subamendement-Van Walsem (stuk nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen dit subamendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van den Berg c.s. (stuk nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen 1 t/m 4 worden zonder stemming aangenomen

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Hofstra (stuk nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA en het CDA tegen dit tweede nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Het amendement-Dijsselbloem/Eurlings (stuk nr. 33) hoeft nu niet meer in stemming te worden gebracht.

In stemming komt het amendement-Poppe (stuk nr. 23)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 19) tot toevoeging van een tweede lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 5 zoals het is gewijzigd door de aanneming van het tweede nader gewijzigde amendement-Hofstra (stuk nr. 66), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Dijsselbloem/Eurlings (stuk nr. 43, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 43 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Halsema (stuk nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en de ChristenUnie tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 6, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement Dijsselbloem/Eurlings (43, I), het amendement Halsema (stuk nr. 26) en het amendement Halsema (stuk nr. 28), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 7 t/m 15 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Eurlings/Dijsselbloem (stuk nr. 31, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf c.s. (stuk nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf/Van den Berg (stuk nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Hofstra (stuk nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 16, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Eurlings/Dijsselbloem (stuk nr. 31, I) en het amendement-Stellingwerf c.s. (stuk nr. 67), wordt zonder stemming aangenomen.

Het eerste lid van artikel 16a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Dijsselbloem/Eurlings (stuk nr. 43, II) en het amendement-Eurlings/Dijsselbloem (stuk nr. 31, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede lid wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Eurlings/Dijsselbloem (stuk nr. 32, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 32 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Het derde lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Eurlings/Dijsselbloem (stuk nr. 32, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Als gevolg van de aanneming van het amendement-Eurlings/Dijsselbloem (stuk nr. 32, II) is het vierde lid vervallen.

In stemming komt het amendement-Hofstra (stuk nr. 39) tot toevoeging van een vijfde lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Het gewijzigde artikel 16a wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 16b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Eurlings/Dijsselbloem (32, III), wordt zonder stemming aangenomen

De artikelen 17 t/m 23 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Halsema/Dijsselbloem (stuk nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 24, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Halsema/Dijsselbloem (stuk nr. 64), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Poppe (stuk nr. 40) tot invoeging van een nieuw artikel 24a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Poppe (stuk nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 25 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 26 t/m 46 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 47, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 20), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 48 t/m 55 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van den Berg (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 56 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Halsema (stuk nr. 60, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 60 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 57 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 58 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 59, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Stellingwerf (stuk nr. 21), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Halsema (stuk nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 66, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Halsema (stuk nr. 63), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 66a t/m 91a worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Dijsselbloem (stuk nr. 44, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 44 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 91b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Dijsselbloem (stuk nr. 44, I, II en III), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 91c t/m 155 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf/Hofstra (stuk nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 156, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Stellingwerf/Hofstra (stuk nr. 68), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 159 t/m 162 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel voor, de eindstemming over dit wetsvoorstel aanstaande donderdag te doen plaatsvinden.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven