Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Evaluatie Wet BEU, te weten:

- de motie-Harrewijn/Stroeken over het treffen van een tijdelijke regeling (17050, nr. 230);

- de motie-De Wit over de terugkeer van getroffen mensen naar Nederland (17050, nr. 231);

- de motie-Santi/Stroeken over diverse knelpunten (17050, nr. 232).

(Zie vergadering van 9 april 2002.)

In stemming komt de motie-Harrewijn/Stroeken (17050, nr. 230).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (17050, nr. 231).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Santi/Stroeken (17050, nr. 232).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven