Publicaties over dossier 27216

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (53 kB)

  Spoorwegwet; Verslag algemeen overleg op 16 december 2004

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2005 2004-2005 Kamerstuk 27482, nr. 115 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Spoorwegwet; Brief minister en staatssecretaris over toezenden beheer- en vervoerplan 2005 begin februari

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-01-2005 2004-2005 Kamerstuk 27482, nr. 114 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon PDF (4 kB)

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over vervoers- en beheersconcessies, te weten de motie-Duyvendak over handhaving van het bedieningsniveau op dat van de dienstregeling 2004 (27482,27216, nr. 101), de motie-Duyvendak over een resultaatverplichting ten aanzien van punctualiteit (27482,27216, nr. 102), de motie-Duyvendak over handhaving van minimaal het huidige niveau van kans op een zitplaats in de trein (27482,27216, nr. 103) en 8 andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-01-2005 2004-2005 nr. 37, pagina 2523-2524 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon PDF (36 kB)

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 16 december 2004 over vervoers- en beheersconcessies (27482)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-01-2005 2004-2005 nr. 37, pagina 2455-2462 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (4 kB)

  Spoorwegwet; Brief minister over verlening van de vervoer- en beheerconcessie per 1 januari 2005 aan NS en ProRail

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-01-2005 2004-2005 Kamerstuk 27482, nr. 113 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (11 kB)

  Spoorwegwet; Brief minister met nadere informatie zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg op 16 december 2004

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-12-2004 2004-2005 Kamerstuk 27482, nr. 112 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Spoorwegwet; Motie over het opnemen in de vervoersconcessie van een minimum bedieningsniveau van stations

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-12-2004 2004-2005 Kamerstuk 27482, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Spoorwegwet; Motie over het opnemen in de vervoersconcessie van een resultaatsverplichting t.a.v. punctualiteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-12-2004 2004-2005 Kamerstuk 27482, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Spoorwegwet; Motie over handhaven van het huidige niveau van zitplaatscapaciteit in de vervoersconcessie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-12-2004 2004-2005 Kamerstuk 27482, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Spoorwegwet; Motie over overheidszeggenschap over het spoorvervoer in relatie tot EU-regelgeving

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-12-2004 2004-2005 Kamerstuk 27482, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal