Publicaties over dossier 27482

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (570 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een voorstel van wet tot wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2019 Staatscourant 2019, 10407 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van 13 november 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 19 november 2014 tot wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging», waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer (Stb. 2015, 9) en ter bepaling van het tijdstip waarop de in artikel 103 van de Spoorwegwet genoemde wetten worden ingetrokken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2015 Staatsblad 2015, 436 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (169 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt ‘Spoor in beweging’, waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-02-2015 Staatscourant 2015, 1759 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. AMvB Download icon PDF (156 kB)

  Besluit externe veiligheid transportroutes

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2013 Staatsblad 2013, 465 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Spoorwegwet; Brief minister over de nota 'Basisstation'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-10-2005 2005-2006 Kamerstuk 27482, nr. 118 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (4 kB)

  Spoorwegwet; Brief minister over de reactie van niet-bestuursorganen op aanbevelingen van de Raad voor de Transportveiligheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2005 2004-2005 Kamerstuk 27482, nr. 117 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (23 kB)

  Spoorwegwet; Verslag algemeen overleg gehouden op 27 januari 2005 over zelfevaluatie IVW, divisie Rail

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-03-2005 2004-2005 Kamerstuk 27482, nr. 116 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (53 kB)

  Spoorwegwet; Verslag algemeen overleg op 16 december 2004

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2005 2004-2005 Kamerstuk 27482, nr. 115 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Spoorwegwet; Brief minister en staatssecretaris over toezenden beheer- en vervoerplan 2005 begin februari

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-01-2005 2004-2005 Kamerstuk 27482, nr. 114 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon PDF (4 kB)

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over vervoers- en beheersconcessies, te weten de motie-Duyvendak over handhaving van het bedieningsniveau op dat van de dienstregeling 2004 (27482,27216, nr. 101), de motie-Duyvendak over een resultaatverplichting ten aanzien van punctualiteit (27482,27216, nr. 102), de motie-Duyvendak over handhaving van minimaal het huidige niveau van kans op een zitplaats in de trein (27482,27216, nr. 103) en 8 andere moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  17-01-2005 2004-2005 nr. 37, pagina 2523-2524 Tweede Kamer der Staten-Generaal