Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 30, pagina 2148-2149

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels inzake de heffing en de invordering van rijksbelastingen in euro's (Wet overgang belastingheffing in euro's) (26147).

(Zie vergadering van 25 november 1998.)

De artikelen 1 t/m 18 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Giskes (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 19, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Giskes (stuk nr. 8), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 20 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.