Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 30, pagina 2150-2151

Aan de orde zijn de stemmingen over elf moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999) (26245), te weten:

- de motie-Marijnissen over een herziene ecotaks (26245, nr. 24);

- de motie-De Vries c.s. over het leerlingwezen (26245, nr. 25);

- de motie-De Vries c.s. over de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken (26245, nr. 26);

- de motie-De Vries c.s. over het belastingstelsel 21ste eeuw (26245, nr. 27);

- de motie-Reitsma c.s. over volledige koopkrachtcompensatie voor burgers (26245, nr. 28);

- de motie-Vendrik/Marijnissen over een internationale vergelijking van energietarieven (26245, nr. 29);

- de motie-Vendrik over alternatieven voor de verhoging van de BTW op water (26245, nr. 30);

- de motie-Schutte c.s. over compensatie voor grotere gezinnen (26245, nr. 31);

- de motie-Marijnissen over compensatie voor de non-profitsector (26245, nr. 32);

- de motie-Bos c.s. over compensatie voor organisaties, instellingen en verenigingen (26245, nr. 34);

- de motie-Giskes c.s. over een tegemoetkoming voor ouderen die een gehandicapte leeftijdsgenoot verzorgen (26245, nr. 35).

(Zie vergadering van 25 november 1998.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Vendrik stel ik voor, diens motie (26245, nr. 29) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Marijnissen (26245, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Vries c.s. (26245, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Vries c.s. (26245, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Vries c.s. (26245, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Reitsma c.s. (26245, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik (26245, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schutte c.s. (26245, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (26245, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bos c.s. (26245, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Giskes c.s. (26245, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.