Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 30, pagina 2148

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van de begroting van Justitie, te weten:

- de motie-Halsema c.s. over de overdracht van het beheer over de politie (26200 VI, nr. 27).

(Zie vergadering van 5 november 1998.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de VVD, het CDA, de RPF, de SGP en het GPV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.