Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 30, pagina 2171

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

  • een, ten geleide van het verslag van de Algemene Raad d.d. 9/10 november 1998 (21501-02, nr. 272);

  • een, ten geleide van een reactie op AIV-advies 'Universaliteit van de rechten van de mens...' en adviesaanvragen 'Turkije' en 'VN mensenrechtencommissie' (26200-V, nr. 12);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, over deelname van Nederlandse vrijwilligers aan de OVSE-verificatiemissie in Kosovo (22181, nr. 224);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over het ontwerptracébesluit Betuweroute 1998, 2 en 3 (22589, nr. 132);

een, van de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het ontwikkelen van meerjarenafspraken in het kader van een nieuwe bestuurlijke aanpak voor de zorgsector (26204, nr. 5).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de IOB-evaluatie van het SNV-programma in Benin, Nepal en Bolivia;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake voortgang implementatie Bouwstoffenbesluit;

een, van de minister van Economische Zaken, inzake het onderzoek 'De invloed van de sectorstructuur op de Nederlandse R&D-uitgaven'.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. een brief van de Haagsche Courant, ten geleide van een afschrift van een open brief die de Haagsche Courant d.d. 27 november 1998 afdrukt op de opiniepagina.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage.