Publicaties over dossier 26147

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting behandelingen over: * de Algemene financiële beschouwingen (26200) * de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999 (26200 IXA); * de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1999 (26200 IXB); * Goedkeuring van het op 18 juli 1995 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol, ondertekend te 's-Gravenhage op 18 mei 1977 (24610);*L * Wijziging van de Muntwet 1987 (26120); * en acht andere wetsvoorstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-12-1998 1998-1999 nr. 13, pagina 319 - 354 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Algemene financiële beschouwingen (26200), en de behandeling van de wetsvoorstellen: * Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999 (26200 IXA); * Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1999 (26200 IXB);Goedkeuring van het op 18 juli 1995 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol, ondertekend te 's-Gravenhage op 18 mei 1977 (24610);*L * Wijziging van de Muntwet 1987 (26120); * en zeven andere wetsvoorstellen (26124; 26147; 26148; 26245; 26249; 26260; 26272; 26281)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  24-12-1998 1998-1999 nr. 12, pagina 259 - 295 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de vergaderingen van 14 en 15 december

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  10-12-1998 1998-1999 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels inzake de heffing en de invordering van rijksbelastingen in euro's (Wet overgang belastingheffing in euro's) (26147)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-12-1998 1998-1999 nr. 30, pagina 2148 - 2149 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de vergadering van 8 december

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  03-12-1998 1998-1999 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van de wetsvoorstellen: - Regels inzake de heffing en de invordering van rijksbelastingen in euro's (Wet overgang belastingheffing in euro's) (26147); - Aanpassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering volksverzekeringen in verband met het afschaffen van het aparte tarief voor buitenlandse belastingplichtigen en herstel van enige onvolkomenheden in enkele belastingwetten (26148); - Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999) (26245); - Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (26249); - en nog twee fiscale wetsvoorstellen en een brief over verkoop van woningen "onder voorwaarden"

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  03-12-1998 1998-1999 nr. 29, pagina 2020 - 2077 Tweede Kamer der Staten-Generaal