Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 30, pagina 2147

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998) (26239), en over:

- de motie-Schimmel c.s. over de besteding van de veegwetbudgetten (26239, nr. 12).

(Zie vergadering van 24 november 1998.)

De artikelen 1 en 2 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 9), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 4 t/m 24 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bijleveld-Schouten/Rosenmöller (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 15) tot invoeging van een nieuw onderdeel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt artikel 25, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen dit gewijzigde artikel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

De artikelen 26 en 27 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Dijke (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 28 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 29 t/m 41 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Noorman-den Uyl c.s. (stuk nr. 6) tot invoeging van een nieuw hoofdstuk.

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De artikelen 42 en 43 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schimmel c.s. (26239, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66 en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.