Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 30, pagina 2151-2152

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet (ongedocumenteerden) (26088), en over:

- de motie-Dittrich c.s. over advisering door de UNHCR (26088, nr. 8).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Halsema (stuk nr. 7, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 7 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA minus het lid Van Oven, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dittrich c.s. (26088, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen.

De uitslag is onduidelijk. Wij moeten dus hoofdelijk stemmen.

Vóór stemmen de leden: De Cloe, Crone, Dittrich, Van Dok-van Weele, Duijkers, Duivesteijn, Feenstra, Van Gent, Van Gijzel, Gortzak, De Graaf, Halsema, Hamer, Harrewijn, Van Heemst, VoorzitterHermann, Herrebrugh, Van der Hoek, Hoekema, Kalsbeek-Jasperse, Kant, Karimi, Koenders, Kuijper, Marijnissen, Melkert, Middel, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Van Oven, Poppe, Ravestein, Rehwinkel, Van 't Riet, Santi, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schoenmakers, Smits, Spoelman, Van der Steenhoven, Swildens-Rozendaal, Timmermans, Valk, Ter Veer, Vendrik, Van Vliet, M.B. Vos, Waalkens, Wagenaar, Van Walsem, De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl, Zijlstra, Van Zuijlen, Albayrak, Arib, Augusteijn-Esser, Bakker, Barth, Belinfante, De Boer, Van Bommel, Bos en Bussemaker.

Tegen stemmen de leden: Cherribi, Cornielje, Dankers, Van Dijke, Dijkstal, Van den Doel, Essers, Eurlings, Geluk, De Haan, Hessing, Hillen, Hofstra, De Hoop Scheffer, Kamp, Klein Molekamp, Van der Knaap, Leers, Luchtenveld, E. Meijer, Th.A.M. Meijer, Van Middelkoop, Mosterd, Nicolaï, Niederer, Oplaat, Örgü, Passtoors, Patijn, Reitsma, Rietkerk, Rijpstra, Ross-van Dorp, Rouvoet, Schutte, Van der Staaij, Stellingwerf, Stroeken, Terpstra, Udo, Te Veldhuis, Verbugt, Verburg, Verhagen, Visser-van Doorn, Van der Vlies, Voorhoeve, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, De Vries, Weekers, Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders, Van den Akker, Van Ardenne-van der Hoeven, Atsma, Balemans, Balkenende, Van Beek, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok en Buijs.

De voorzitter:

Ik constateer, dat 68 stemmen voor de motie zijn uitgebracht en 68 stemmen tegen. Dat betekent dat wij aanstaande dinsdag opnieuw over deze motie zullen stemmen.

De vergadering wordt van 18.15 uur tot 19.45 uur geschorst.