85 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Drieëntwintig brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 31822, 32421, 32401, 32504, 32505, 32441, 32434, 31891, 32297, 32456, 32397, 32383, 32488, 32256 (R1906), 32259, 32533, 32486, 32360-VI, 32556, 32565-VI, 32500-VI, 32419 en 32422 heeft goedgekeurd.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

Brieven regering

Ouderenpsychiatrie – 25424-119

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over de pachtnormen 2011 – 27924-54

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Financiële dekking van het doortrekkingsalternatief van de A15 – 29385-65

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gerealiseerde reductie van administratieve lasten in het wegtransport – 29515-332

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport uitvoering van de aanbevelingen van de commissie-Vliegenthart – 30176-30

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Advies Raad van State en Nader rapport bij de Nota van wijziging – 30880-12

vicepresident van de Raad van State, H.D. Tjeenk Willink – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afbouw van de bijzondere projectsteun Wijkenaanpak en Vogelaarheffing – 30995-91

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake de reactie op de brief van NOvA en RvR inzake ontwerpbesluit aanpassing vergoeding en indexering rechtsbijstandverleners – 31753-38

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag bezoek Eurocommissaris Malmström d.d. 25 mei 2011 – 32317-61

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 20 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geefwet (stroomlijning van fiscale faciliteiten voor het geven aan goede doelen) – 32740-6

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 32780-A-3

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat BuZa (V) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 32780-V-3

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 32780-XII-3

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging begrotingsstaten van het Ministerie van VWS 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota (32780-XVI) – 32780-XVI-4

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg over de fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto's en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen – 32800-4

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven