Publicaties over dossier 30880

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-03-2013 2012-2013 nr. 40, item 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2013 2012-2013 nr. 2, item 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende Besluit van ....., houdende regels over de bewapening, de uitrusting en de kleding van de politie en de bijzondere bijstandseenheden alsmede regels over de taakuitvoering door de politie en de eisen aan de bekwaamheid van de ambtenaren van de politie en van de bijzondere bijstandseenheden (Besluit bewapening en uitrusting politie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-11-2012 Staatscourant 2012, 22232 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 24 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie, Besluit bezoldiging politie en het Besluit rangen politie in verband met de rechten van politieambtenaren bij de invoering van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2012 Staatsblad 2012, 520 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende Ontwerp Besluit houdende regels omtrent de doeleinden waarvoor de politie en de rijksrecherche, met inachtneming van de Wet politiegegevens, gegevens verwerken, de categorieën van gegevens die daartoe worden verwerkt, de terbeschikkingstelling en verstrekking van gegevens alsmede de wijze van verwerking (Besluit verplichte politiegegevens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2012 Staatscourant 2012, 21408 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende Besluit van ... tot aanpassing van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren en het Besluit van 25 april 1994, houdende aanwijzing van de personen, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Politiewet 1993, over wie de politietaak van de Koninklijke marechaussee zich mede uitstrekt (Stb. 353)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2012 Staatscourant 2012, 21409 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies van de Raad van State betreffende voorstel van wet tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2012 Staatscourant 2012, 19435 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Handeling: Besluitenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-07-2012 2011-2012 nr. 37, item 22 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling: Stemming Download icon Open als PDF

  Stemmingen in verband met de wetsvoorstellen Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) ( 30880 ) en Invoering van de Politiewet 200. en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 201X) ( 32822 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-07-2012 2011-2012 nr. 37, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Behandeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) ( 30880 ) en het wetsvoorstel Invoering van de Politiewet 200. en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 201X) ( 32822 )

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  23-07-2012 2011-2012 nr. 36, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal