Publicaties over dossier 32297

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Stukkenlijst Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  25-10-2011 2010-2011 nr. 100, item 85 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 2 december 2010 tot wijziging van regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (aanvullingen in verband met Europese richtlijnen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-01-2011 Staatsblad 2011, 2 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (aanvullingen in verband met Europese richtlijnen) (32297); - het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011) (32435); - het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59) (32413)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-12-2010 2010-2011 nr. 21, pagina 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten (31904); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs (32263); het wetsvoorstel Wijziging van regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (aanvullingen in verband met Europese richtlijnen) (32297), en het wetsvoorstel Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59) (32413)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-12-2010 2010-2011 nr. 9, pagina 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 30 november 2010

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  25-11-2010 2010-2011 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 45; 2010-11-05

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-11-2010 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda incl. stemmingslijst week 40; 2010-10-01

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-10-2010 2010-2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal