Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20072008-2626-2627".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31302
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-12-11
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 2627
Identifier h-tk-20072008-2626-2627
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 2626-2627
Pskey HAN8218A23
Publicatiedatum 2008-02-04
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 34
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 2626
Taal nl
Titel Stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Duyvendak over de inzet op de klimaatconferentie, te weten de motie-Duyvendak over een inhoudelijk fundament voor het post-Kyoto-akkoord (31302, nr. 1)
Vergaderjaar 2007-2008