Aan de orde is de behandeling van:

het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in verband met verruiming van de bepalingen met betrekking tot de rapporteur (31297, nr. 1).

De voorzitter:

Ik stel voor, dit voorstel zonder stemming aan te nemen.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven