Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over de aangehouden motie-Roemer (25910, nr. 71).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Velzen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Voorzitter. Ik heb vorige week donderdag een brief gevraagd, nog voor die week, met tekst en uitleg waarom de Nederlandse delegatie in de VN tijdens de Algemene Vergadering tegen een motie heeft gestemd waarin wordt gepleit voor onderzoek naar de effecten van verarmd uranium op militairen en het milieu. Die brief is niet gekomen. Ik kan mij voorstellen dat er over die tekst en uitleg even nagedacht moet worden, maar dat kan inmiddels wel afgerond zijn. Ik vraag dan ook via u om de brief vandaag voor 17.00 uur te mogen ontvangen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Hamer.

Mevrouw Hamer (PvdA):

Voorzitter. Ik verzoek u, het verslag van het algemeen overleg over de kinderopvang dat vorige week is gehouden, te agenderen om een motie te kunnen indienen.

De voorzitter:

Ik stel voor, dit VAO toe te voegen aan de agenda van volgende week.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Graag doe ik het verzoek om de stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces aan te houden, gelet op de zorgvuldigheid van de formulering van het amendement op stuk nr. 11.

De heer Wolfsen (PvdA):

Voorzitter. Ik heb het amendement meegetekend en steun het verzoek. Het is een technisch gebrek en waarschijnlijk moeten wij er nog even overleg over hebben.

De voorzitter:

Ik stel voor, vandaag niet te stemmen over het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (30143).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Snijder-Hazelhoff.

Mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD):

Voorzitter. Ik wil graag een vervolgoverleg over het AO evaluatie mestwetgeving dat wij vorige week donderdag hebben gehad.

De voorzitter:

Ik stel voor, dit VAO toe te voegen aan de agenda van volgende week.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven