Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de ov-chipkaart, te weten:

- de motie-Roemer over een gratis eerste ov-chipkaart (23645, nr. 174);

- de motie-Roemer over een andere opbouw van de tarifering (23645, nr. 175);

- de motie-Roemer over kostenneutraliteit voor de reiziger bij de invoering van de ov-chipkaart (23645, nr. 176);

- de motie-Roemer over 5% reizigersgroei in het openbaar vervoer (23645, nr. 177);

- de motie-Duyvendak over handhaving van de strippenkaart (23645, nr. 178);

- de motie-Mastwijk/Roefs over het gebruik van persoonsgegevens voor reclame en aanbiedingen (23645, nr. 179).

(Zie vergadering van 4 december 2007.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Mastwijk stel ik voor, zijn motie (23645, nr. 179) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Roemer (23645, nr. 174).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (23645, nr. 175).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (23645, nr. 176).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (23645, nr. 177).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (23645, nr. 178).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven