11 Stemmingen moties Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag,

te weten:

 • -de motie-Alkaya over een versnelde uitrol van de pilots om gedupeerden binnen één dag op één plek te beoordelen (31066, nr. 827);

 • -de motie-Inge van Dijk c.s. over langetermijnplanningen voor een zo snel mogelijke behandeling van de aanmeldingen (31066, nr. 828);

 • -de motie-Inge van Dijk c.s. over een uitvoerbare en juridisch houdbare brede schuldenaanpak als eerste prioriteit (31066, nr. 829);

 • -de motie-Kat c.s. over ondersteuning van ouders in het buitenland bij re-integratie op de arbeidsmarkt (31066, nr. 830);

 • -de motie-Kat c.s. over onderzoek naar ondersteuning van ouders bij wonen, werk, financiën, zorg en gezin (31066, nr. 831);

 • -de motie-Snels c.s. over een forfaitaire tegemoetkoming voor ouders die nu niet in aanmerking komen voor de Catshuisregeling (31066, nr. 832);

 • -de motie-Grinwis c.s. over het geanonimiseerd publiceren van de uitspraken van de Commissie Werkelijke Schade (31066, nr. 833);

 • -de motie-Grinwis c.s. over de compensatie van nagekomen schulden (31066, nr. 834);

 • -de motie-Idsinga c.s. over voorleggen wat nodig is om de hersteloperatie structureel op te schalen (31066, nr. 835);

 • -de motie-Edgar Mulder over onmiddellijk beginnen met het inventariseren van private schulden van gedupeerde ouders (31066, nr. 836);

 • -de motie-Edgar Mulder over alle onterechte tegemoetkomingen per direct stopzetten (31066, nr. 837);

 • -de motie-Azarkan over een aangepast plan van aanpak om de hersteloperatie uiterlijk in 2024 te kunnen afronden (31066, nr. 838);

 • -de motie-Azarkan over laagdrempelige toegang tot de eigen gegevens in de Fraude Signalering Voorziening (31066, nr. 840);

 • -de motie-Azarkan over een plan van aanpak om voor de Belastingdienst gevluchte Nederlanders te ondersteunen bij hun terugkeer (31066, nr. 842);

 • -de motie-Van Raan/Simons over het proces van heling centraal stellen (31066, nr. 843).

(Zie vergadering van 9 juni 2021.)

In stemming komt de motie-Alkaya (31066, nr. 827).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Inge van Dijk c.s. (31066, nr. 828).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Inge van Dijk c.s. (31066, nr. 829).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kat c.s. (31066, nr. 830).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van JA21 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kat c.s. (31066, nr. 831).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Snels c.s. (31066, nr. 832).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Grinwis c.s. (31066, nr. 833).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Grinwis c.s. (31066, nr. 834).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Idsinga c.s. (31066, nr. 835).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Edgar Mulder (31066, nr. 836).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, BIJ1, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, de SGP, BBB, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Edgar Mulder (31066, nr. 837).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van BBB, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azarkan (31066, nr. 838).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azarkan (31066, nr. 840).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB, FVD, Groep Van Haga en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azarkan (31066, nr. 842).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Simons (31066, nr. 843).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Beckerman van de SP.

Mevrouw Beckerman (SP):

Nu de ontraden motie-Alkaya op stuk nr. 827 is aangenomen, willen wij graag een brief van het kabinet hoe het deze gaan uitvoeren. Die willen we graag voor het debat van 1 juli ontvangen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit onderdeel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Dassen van Volt.

De heer Dassen (Volt):

Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 6, over de Wijziging van de Winkeltijdenwet (35522), hebben wij tegen het amendement-Aartsen op stuk nr. 8 gestemd. Wij willen geacht worden voor dit amendement te hebben gestemd.

De voorzitter:

Dank u wel. We zullen uw opmerking opnemen in de Handelingen.

Naar boven