28 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat hij in zijn vergadering van dinsdag 8 juni 2021, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstel van (Rijks)wet gedrukt onder het nummer 35623 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering:

Reactie op het verzoek van het lid Madlener, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 april 2021, over de herziening van de migratiedeal met Turkije - 21501-20-1699

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 08 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Madlener, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 april 2021, over de herziening van de migratiedeal met Turkije - 21501-20-1699

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 08 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitbreiding Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) mandaat - 21501-31-617

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitbreiding Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) mandaat - 21501-31-617

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de fiche: Mededeling Europees kankerbestrijdingsplan - 22112-3123

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 09 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de fiche: Mededeling Europees kankerbestrijdingsplan - 22112-3123

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 09 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bijdrage aan Europese consultatie over het beleidsinitiatief duurzame producten - 22112-3124

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 09 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bijdrage aan Europese consultatie over het beleidsinitiatief duurzame producten - 22112-3124

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 09 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de fiche: Richtlijn toekenning uitvoeringsbevoegdheden btw - 22112-3125

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 09 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de fiche: Richtlijn toekenning uitvoeringsbevoegdheden btw - 22112-3125

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 09 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van 23 samenwerkende gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH) over het voortbestaan van het openbaar vervoer in deze regio - 23645-754

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 08 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van 23 samenwerkende gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH) over het voortbestaan van het openbaar vervoer in deze regio - 23645-754

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 08 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister - 24515-603

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 01 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en verbreding beslagregister - 24515-603

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 01 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over kabinetsappreciatie Commissiemededeling HERA Incubator (Kamerstuk 25295-1026) - 25295-1284

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 09 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over kabinetsappreciatie Commissiemededeling HERA Incubator (Kamerstuk 25295-1026) - 25295-1284

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 09 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad over ''Vaccinatie van kinderen met een medisch risico en ringvaccinatie'' - 25295-1285

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 09 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad over ''Vaccinatie van kinderen met een medisch risico en ringvaccinatie'' - 25295-1285

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 09 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van Vereniging Yogadocenten Nederland over hervatten van yogalessen - 25295-1286

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van Vereniging Yogadocenten Nederland over hervatten van yogalessen - 25295-1286

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over vier petities vanuit complementaire zorg over openstelling alternatieve zorg tijdens de lockdown - 25295-1287

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over vier petities vanuit complementaire zorg over openstelling alternatieve zorg tijdens de lockdown - 25295-1287

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie Commissievoorstel tot herziening van Raadsaanbeveling 2020/1475 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie - 25295-1288

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 08 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie Commissievoorstel tot herziening van Raadsaanbeveling 2020/1475 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie - 25295-1288

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 08 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inzet Janssen- en AstraZeneca-vaccin - 25295-1290

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inzet Janssen- en AstraZeneca-vaccin - 25295-1290

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang programma Verbetering Reisdocumentenstelsel (VRS) - 25764-133

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang programma Verbetering Reisdocumentenstelsel (VRS) - 25764-133

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerste en tweede tussenrapportage effectmeting dienstverlening WW - 26448-651

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 11 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerste en tweede tussenrapportage effectmeting dienstverlening WW - 26448-651

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 11 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang innovatiebudget Digitale Overheid - 26643-761

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 08 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang innovatiebudget Digitale Overheid - 26643-761

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 08 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Update Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector - 27625-539

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 02 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Update Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector - 27625-539

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 02 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaat toetsing niet-primaire rijkskeringen - 27625-540

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 02 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaat toetsing niet-primaire rijkskeringen - 27625-540

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 02 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken n.a.v. het commissiedebat water van 9 juni 2021 - 27625-541

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 02 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken n.a.v. het commissiedebat water van 9 juni 2021 - 27625-541

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 02 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Pilotproject verslaggevingsstelsel realisatie 2020 - 27830-339

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 04 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Pilotproject verslaggevingsstelsel realisatie 2020 - 27830-339

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 04 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Behoeftestelling "Uitbreiding Role 2" - 27830-340

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 11 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Behoeftestelling "Uitbreiding Role 2" - 27830-340

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 11 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht dat Nederlandse banken sinds 1 januari 2021 weigeren om cheques te innen - 27863-93

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 09 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht dat Nederlandse banken sinds 1 januari 2021 weigeren om cheques te innen - 27863-93

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 09 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken SARS-CoV-2 bij dieren - 28286-1194

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken SARS-CoV-2 bij dieren - 28286-1194

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 11 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie inzake rapporten FAST en actieprogramma "nieuwe kansen topsector LSH" - 29477-707

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 28 mei 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie inzake rapporten FAST en actieprogramma "nieuwe kansen topsector LSH" - 29477-707

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 28 mei 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie op de brief van Stichting Allianz DinPlanDupe inzake geheimhouding bij schikkingen beleggingsverzekeringen - 29507-155

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 08 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie op de brief van Stichting Allianz DinPlanDupe inzake geheimhouding bij schikkingen beleggingsverzekeringen - 29507-155

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 08 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang ontwerpwijziging Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017 - 29665-410

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 01 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang ontwerpwijziging Besluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017 - 29665-410

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 01 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen Overwegveiligheid i.v.m. het treinongeval te Hooghalen - 29893-252

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen Overwegveiligheid i.v.m. het treinongeval te Hooghalen - 29893-252

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de toedracht van het treinongeval Hooghalen - 29893-253

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de toedracht van het treinongeval Hooghalen - 29893-253

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

ILT-rapport Monitoring van uitvoering aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid - 29893-254

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

ILT-rapport Monitoring van uitvoering aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid - 29893-254

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) 2020 - 29911-311

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 08 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) 2020 - 29911-311

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 08 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitspraak hoger beroep boetebesluit ACM aanbesteding NS - 29984-928

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitspraak hoger beroep boetebesluit ACM aanbesteding NS - 29984-928

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Veteranennota 2020 - 2021 - 30139-243

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 07 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Veteranennota 2020 - 2021 - 30139-243

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 07 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen in de sport van het afgelopen half jaar en contouren van de toekomst van de sport in Nederland - 30234-264

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 11 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen in de sport van het afgelopen half jaar en contouren van de toekomst van de sport in Nederland - 30234-264

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 11 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Werf, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 juni 2021, over de werkwijze van de NCTV - 30821-132

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Werf, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 juni 2021, over de werkwijze van de NCTV - 30821-132

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de nahang Besluit bekostiging WVO 2021 - 31289-465

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de nahang Besluit bekostiging WVO 2021 - 31289-465

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgeden brieven:

Toestemming deelname aan een technische briefing over de recente uitspraken van de directeur van de NAM over de versterkingsoperatie en van de aanpassing van de werkwijze van het Instituut Mijnbouwschade Groningen - 2021Z09535

minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok - 01 juni 2021

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Publicaties ILT van maart en april 2021 - 2021Z09895

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 04 juni 2021

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Toestemming voor deelname aan de Technische briefing over het Jaarbericht 2020 van de Inspectie Justitie en Veiligheid - 2021Z10151

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 08 juni 2021

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Gemeentenieuws van SZW 2021-4 - 2021Z10408

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 10 juni 2021

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Brief van lid/fractie/commissie:

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid - 35718-53

voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, P.H. van Meenen (D66) - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid - 35718-53

voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, P.H. van Meenen (D66) - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat - 35718-54

voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 10 juni 2021

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven