31 066 Belastingdienst

Nr. 827 MOTIE VAN HET LID ALKAYA

Voorgesteld 9 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel de Algemene Rekenkamer als de Nationale ombudsman zich zorgen maakt over de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen;

constaterende dat er veel fouten worden gemaakt in de organisatie, met grote gevolgen voor gedupeerde ouders;

van mening dat de integrale beoordeling en de compensatie voor alle geleden schade door ouders te lang duren, evenals het krijgen van inzage van gedupeerden in hun eigen dossiers met hun persoonlijke gegevens;

betreurt het feit dat er in de uitvoeringsorganisatie onder leiding van de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane zo veel fouten worden gemaakt en dat de integrale beoordeling van gedupeerden zolang duurt;

verzoekt de regering, haast te maken met de pilots om gedupeerden binnen één dag op één plek te beoordelen, deze werkwijze versneld te evalueren en voor september 2021 landelijk uit te rollen als die beter blijkt te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

Naar boven