7 Stemming Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19) (35696).

(Zie wetgevingsoverleg van 7 juni 2021.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Dan gaan we naar de stemming in verband met de Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (35740).

Voordat we gaan stemmen, geef ik het woord aan mevrouw Simons van BIJ1 voor haar stemverklaring. Ik begrijp dat zij nog wat meer tijd nodig heeft. Misschien helpt het als ik nog heel even wacht. Of heeft dat geen zin?

Mevrouw Simons (BIJ1):

Ik hoop het!

De voorzitter:

Collega's, is goed het als we even een momentje wachten? Ik ga gewoon even naar agendapunt 6, de stemmingen in verband met de Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden. Dat geeft wat minder stress, denk ik!

Naar boven