16 Stemmingen moties Conferentie over de Toekomst van Europa

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Conferentie over de Toekomst van Europa,

te weten:

  • -de motie-Sjoerdsma c.s. over het niet bij voorbaat uitsluiten van verdragswijzigingen (35663, nr. 9);

  • -de motie-Amhaouch over een paper over de hervorming van het Europees buitenlandbeleid (35663, nr. 10);

  • -de motie-Amhaouch/Kamminga over het betrekken van de Nederlandse burger bij de Conferentie over de Toekomst van Europa (35663, nr. 11);

  • -de motie-Eppink over een open debat met oog voor politieke diversiteit en inhoudelijke alternatieven (35663, nr. 12).

(Zie vergadering van 10 juni 2021.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Amhaouch stel ik voor zijn motie (35663, nr. 10) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Sjoerdsma c.s. (35663, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en JA21 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Amhaouch/Kamminga (35663, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en JA21 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eppink (35663, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21 en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven