15 Stemmingen moties NAVO-ministeriële Defensie en Buitenlandse Zaken

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat NAVO-ministeriële Defensie en Buitenlandse Zaken,

te weten:

  • -de motie-Jasper van Dijk over uitspreken dat kernwapens de wereld uit moeten (28676, nr. 362);

  • -de motie-Jasper van Dijk over een eind maken aan het beginsel van nuclear sharing (28676, nr. 363);

  • -de motie-Jasper van Dijk over als waarnemer aanwezig zijn bij de eerste vergadering over het VN-verdrag voor een verbod op kernwapens (28676, nr. 364).

(Zie vergadering van 10 juni 2021.)

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (28676, nr. 362).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (28676, nr. 363).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, DENK, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (28676, nr. 364).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, DENK, de PvdA, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven