Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932752 nr. 58

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN BISSCHOP

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-Veling heeft aanbevolen 1,5 miljoen euro van de subsidie voor politieke partijen te verplaatsen van de maatstaf «zetels» naar de maatstaf «leden» en de regering deze aanbeveling niet overneemt;

van mening dat vanwege de belangrijke functie van politieke partijen voor het democratisch proces voor een politieke partij niet alleen electorale steun, maar ook ondersteuning in de vorm van leden van groot belang is;

verzoekt de regering, deze aanbeveling van de adviescommissie over te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Bisschop