Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201932752 nr. 57

32 752 Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN BISSCHOP

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering financiering van politieke partijen uit het buitenland wil verbieden, maar een uitzondering maakt voor financiering vanuit landen binnen de Europese Unie;

constaterende dat er geen openbaarmakingsplicht is voor stichtingen binnen de Europese Unie;

constaterende dat de commissie-Veling aanbeveelt buitenlandse partijfinanciering van binnen de Europese Unie onmogelijk te maken;

verzoekt de regering, ook een verbod in te stellen voor financiering van politieke partijen vanuit landen binnen de Europese Unie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Bisschop