21 Stemmingen moties Recht op toegang tot advocaat in strafprocedures

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, 

te weten: 

  • -de motie-Van Nispen/Swinkels over schrappen van artikel 5, lid 2, uit het ontwerpbesluit inrichting en orde politieverhoor (34157, 34159, nr. 13); 

  • -de motie-Van Nispen/Swinkels over het opnemen van verhoren (34157, 34159, nr. 14); 

  • -de motie-Swinkels/Van Nispen over een reële vergoeding voor advocaten die rechtsbijstand verlenen bij een politieverhoor (34157, 34159, nr. 15); 

  • -de motie-Van Toorenburg/Helder over de uitvoeringskosten niet ten koste laten komen van de huidige budgetten voor uitvoerende organisaties (34157, 34159, nr. 16); 

  • -de motie-Van Toorenburg/Helder over het niet gebruiken van de 105 miljoen voor "meer blauw op straat" (34157, 34159, nr. 17). 

(Zie vergadering van 25 mei 2016.) 

In stemming komt de motie-Van Nispen/Swinkels (34157, 34159, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Nispen/Swinkels (34157, 34159, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Swinkels/Van Nispen (34157, 34159, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Helder (34157, 34159, nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Helder (34157, 34159, nr. 17). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven