24 Stemming motie Onderwijs op andere locatie dan school

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Onderwijs op andere locatie dan school, 

te weten: 

  • -de motie-Bisschop/Bruins over een wettelijk vastgesteld model voor een beroep op vrijstelling (31135, nr. 64). 

(Zie vergadering van 31 maart 2016.) 

In stemming komt de motie-Bisschop/Bruins (31135, nr. 64). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, D66, Van Vliet, 50PLUS, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven