12 Stemmingen moties Kritiek NAVO op uitgaven voor Defensie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kritiek van de NAVO op de uitgaven voor Defensie, 

te weten: 

  • -de motie-Knops c.s. over een betekenisvol gebaar richting de NAVO op de top in Warschau (28676, nr. 244); 

  • -de motie-Voordewind c.s. over een herstelplan voor de krijgsmacht (28676, nr. 245); 

  • -de motie-Bontes over een groeipad voor de stijging van het Defensiebudget naar 2% van het bnp (28676, nr. 246). 

(Zie vergadering van 24 mei 2016.) 

In stemming komt de motie-Knops c.s. (28676, nr. 244). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (28676, nr. 245). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, 50PLUS, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bontes (28676, nr. 246). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven