11 Stemming motie Personeel Defensie

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Personeel Defensie, 

te weten: 

  • -de motie-De Roon over opheffing van het uniformverbod voor militairen (34300-X, nr. 106). 

(Zie vergadering van 24 mei 2016.) 

In stemming komt de motie-De Roon (34300-X, nr. 106). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven