7 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

Gesthuizen; 

Fritsma en De Roon, de gehele week. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Naar boven