23 Stemming motie Transportraad

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Transportraad, 

te weten: 

  • -de motie-Van Helvert over stevige afspraken over eerlijke concurrentie en het tegengaan van staatssteun (21501-33, nr. 601). 

(Zie vergadering van 26 mei 2016.) 

In stemming komt de motie-Van Helvert (21501-33, nr. 601). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven