28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid

Nr. 234 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 18 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er door de verplichte splitsing van DELTA financiële uitdagingen zijn ontstaan rond de kerncentrale Borssele;

overwegende dat de aangenomen motie-Vos/Van Tongeren de regering vraagt om een oplossing te vinden voor de kerncentrale Borssele;

verzoekt de regering, meerdere scenario's uit te werken voor de nationalisatie van Borssele, onder andere volledige sluiting, het voldoen aan alle huidige veiligheidseisen en sowieso opbouw van voldoende fondsen voor eindberging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven