28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid

Nr. 236 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 18 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat URENCO een 100% staatsdeelneming is;

overwegende dat financiële speculatie in radioactieve stoffen kan leiden tot meer transporten van radioactieve stoffen;

overwegende dat deze speculatie zeker niet in het publieke belang is;

overwegende dat elk nucleair transport extra risico geeft en dit in strijd is met verschillende verdragen die transporten beperken tot de strikt noodzakelijke;

verzoekt de regering, te zorgen dat staatsdeelnemingen niet participeren in speculatie met radioactieve stoffen of deze faciliteren;

verzoekt de regering tevens, niet mee te werken aan het verlenen van transportvergunningen die speculatie ondersteunen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven