28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid

Nr. 237 MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN MERKIES

Voorgesteld 18 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering niet meer voornemens is aandelen van URENCO te verkopen;

overwegende dat het bijkopen van aandelen URENCO economisch rendabel kan zijn;

voorts overwegende dat een meerderheidsbelang ter borging van de publieke belangen een alternatief zou kunnen zijn voor een bijzonder aandeel met rechten en bevoegdheden;

verzoekt de regering, in kaart te brengen wat de voor- en nadelen en de mogelijkheden zijn van het verwerven van een staatsbelang van 51% in URENCO en de Kamer hierover te informeren in aanloop naar het door de Minister aangekondigde wetsvoorstel over de borging van publieke belangen in URENCO,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Merkies

Naar boven